dissabte, 26 de novembre de 2022

TWBR


Cursa d'Orientació per Equips

Diumenge 22 de Gener 2023
Serra de Vilobí - Fulleda - Les Garrigues

Cursa en modalitat Rogaining 
4 hores de temps màxim.


Equips d'entre 2 i 4 rogainers

Sortida en massa a les 9:30 hrs.

45 fites, Mapa A4, Escala 1:15.000

Butlletí nº1     -      Boletín nº1

-------

Edicions anteriors: